Przykłady

Na tej stronie znajdziesz informacje oraz przykłady sytuacji, w których pasażerom należały się odszkodowania za opóźniony lot, odwołany lot, a także kiedy odmowa przyjęcia na pokład i przeniesienie do niższej klasy były podstawą do wypłaty odszkodowania.