FAQ - Pomoc

1.Jakiej wysokości odszkodowania mogę się spodziewać?

Wysokość odszkodowań kształtuje się pomiędzy 250 EUR a 600 EUR dla jednego pasażera. Co więcej, jeśli w wyniku opóźnienia lub odwołania lotu powstały dodatkowe kosztu (np. hotelu, transportu itd.) lub został skrócony urlop, przewoźnik, względnie biuro podroży, w którym został urlop wykupiony, maja obowiązek pokryć te straty. Przykładowo, jeśli odwołany został lot, którym czteroosobowa rodzina wybierała się na 7 dniowe wczasy na Rodos, które kosztowały razem 14000 PLN, co spowodowało skrócenie urlopu o jeden dzień, należne odszkodowanie wynosi 1600Euro (400Euro od pasażera, wynikające z roszczeń względem przewoźnika) + 2000 PLN (1/7 ceny urlopu, wynikające z roszczeń względem biura podróży), co daje razem około 8400 PLN.

2.Dlaczego warto skorzystać z pomocy Biura Ochrony Praw Pasażera?

To duże ułatwienie i większa gwarancja sukcesu. Dochodzenie roszczeń z tytułu rozporządzenia nr 261/2004/WE zwykle jest skomplikowanym i czasochłonnym procesem. Niejednokrotnie firmy lotnicze celowo utrudniają dostęp do potrzebnych informacji, uniemożliwiają szybką korespondencję, by w ten sposób uniknąć wypłaty odszkodowań. Korzystając z pomocy Biura Ochrony Praw Pasażera, otrzymujesz zarówno kompleksowe przedstawicielstwo w zakresie mediacji przesądowych, jak również reprezentację prawną w razie konieczności wejścia na drogę sadową, co zdecydowanie zwiększa szanse uzyskania odszkodowania. Twoje sprawy od początku do końca prowadzone są przez wyspecjalizowaną kancelarię prawną.

3.Jak mogę skorzystać z pomocy Biura Ochrony Praw Pasażera?

Bardzo prosto. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia zamieszczony na stronie. Jego wysłanie nic cię nie kosztuje. Następnie prześlemy ci formularz pełnomocnictwa oraz zlecenia, które podpisane odeślesz na adres:

Globlane Piotr Gąsierkiewicz
Ul. Doliny Miętusiej 28/16
43-300 Bielsko-Biała

Wszelkie dalsze formalności będzie już prowadzić za ciebie Biuro Ochrony Praw Pasażera.

4.Ile będzie mnie kosztować pomoc ze strony Biura Ochrony Praw Pasażera?

Nic! Koszty analizy prawnej zdarzenia, weryfikacji zasadności roszczeń, pozasądowych negocjacje z przewoźnikiem, jak również reprezentacji prawna przed sądem i prowadzenia sprawy przez wyspecjalizowaną kancelarię prawną pokrywane są przez Biuro Ochrony Praw Pasażera. Dopiero, gdy uzyskasz odszkodowanie, zostanie naliczona prowizja w wysokości 25% wartości odszkodowania plus VAT. Jeżeli Biuro nie wygra twojej sprawy, nie ponosisz żadnych kosztów! Biuro Ochrony Praw Pasażera pokrywa wszelkie koszty prowadzonych spraw, a także ryzyko finansowe związane z postępowaniem sądowym!

Uwaga! Przy większej ilości zgłoszeń istnieje możliwość negocjacji wysokości prowizji

5.Czy muszę coś zapłacić jeśli nie zostanie mi przyznane odszkodowania?

Nie! Jeśli odszkodowanie nie zostanie przyznane Biuro Ochrony Praw Pasażera, nie pobiera wynagrodzenia.

6.Jak jest różnica między współpracą z Biurem Ochrony Praw Pasażera
a kancelarią adwokacką?

Duża. Biuro Ochrony Praw Pasażera nie pobiera żadnych wstępnych opłat! Otrzymasz kompleksową pomoc, poczynając od doradztwa przez negocjacje z przewoźnikiem, a kończąc na reprezentacji prawnej w razie procesu sądowego, przez współpracującą z Biurem, wyspecjalizowaną kancelarię radcowską. Twoją sprawą zajmą się prawnicy specjalizujący się w odszkodowaniach lotniczych. W przypadku pozostałych kancelarii możesz zapłacić nawet 200 PLN za początkową poradę, do tego dojdą dodatkowe koszty za sporządzenie pojedynczego pisma, a w wypadku rozpoczęcia postępowania sądowego 600-1000 PLN płatne z góry i nie podlegające zwrotowi w razie niepowodzenia sprawy.

Biuro Ochrony Praw Pasażera bierze na siebie wszelkie koszty prowadzonych spraw, a także ryzyko finansowe związane z postępowaniem sądowym! Dzięki temu ty nie ryzykujesz nic.

7.Czy Urząd Lotnictwa Cywilnego może pomoc w dochodzeniu moich roszczeń?

Urząd Lotnictwa Cywilnego zajmuje się sprawami pokrzywdzonych pasażerów kiedy wyczerpią oni możliwości reklamacji u przewoźnika. ULC zastrzega, że wydanie przez niego decyzji administracyjnej w sprawie naruszenia praw pasażera, nie powoduje automatycznej egzekucji odszkodowania. To oznacza, że ULC nie może zmusić linii lotniczych, aby wypłaciły ci przyznaną rekompensatę. W sytuacji gdy przewoźnik odmawia wypłaty roszczeń, jedyną drogą egzekucji są przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego. W takim przypadku Biuro Ochrony Praw Pasażera będzie reprezentować cię w sądzie.

8.Po jakim czasie następuje przedawnienie roszczeń wobec przewoźnika?

Prawo do dochodzenia roszczeń od przewoźnika upływa po dwóch latach od daty opóźnionego lub odwołanego lotu.

9.Czy wszystkie linie muszą egzekwować takie same prawa?

Tak. Opisane prawa dotyczą wszystkich lotów, również "tanich linii", jeżeli lot rozpoczyna lub kończy się z lotnisk w UE lub jest lotem wykonywanym przez przewoźnika unijnego.

10.Ile muszę czekać na wypłatę odszkodowania?

Przewoźnik ma obowiązek wypłacić odszkodowanie natychmiast po uznaniu roszczeń lub uprawomocnieniu się wyroku.

11.Czy mogę pozwać przewoźnika, jeśli nie dostanę odszkodowania?

Tak, i również w tym ci pomożemy. Jeśli zostaną wyczerpane pozasądowe możliwości uzyskania odszkodowania, Biuro Ochrony Praw Pasażera może wystąpić na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności. Oferujemy pasażerom pomoc ze strony współpracującej wyspecjalizowanej i renomowanej kancelarii prawniczej. Dzięki współpracy z nami, nie musisz się martwić o koszty adwokata ani postępowania sądowego, gdyż kompleksowa obsługa prawna jest zawarta w ramach naszych usług.

12.Jakie dokumenty będą potrzebne?

Podstawą działań Biura Praw Ochrony Pasażera jest podpisany i odesłany formularz pełnomocnictwa oraz zlecenia, które zostaną ci wysłane drogą mailową po wypełnieniu formularza zgłoszenia. Dodatkowo pomocne są wszystkie posiadane przez ciebie dokumenty dotyczące lotu (rezerwacja, bilet, karta pokładowa itd.), jak również ewentualna korespondencja z przewoźnikiem czy Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Jeśli poniosłeś jakieś dodatkowe koszty (Hotel, Taxi), i możesz potwierdzić to odpowiednimi rachunkami, twoje odszkodowanie może być większe.